Teambuilding workshops

Samenwerking door communicatie

Teambuildingworkshop voor organisaties en bedrijven

Voor elke organisatie is het van groot belang om op een inspirerende wijze met elkaar om te gaan om zo de organisatiedoelen te kunnen realiseren. Teambuilding, initiatief, lef, loslaten en transparantie zijn hierbij kernbegrippen. De deelnemers gaan met deze kernbegrippen op een niet alledaagse en kunstzinnige wijze aan de slag.

Doelgroep:

Teams van bedrijven, zorg -en onderwijsinstellingen

Waar:

In overleg

Workshop schilderen

In verschillende stappen wordt met verschillende technieken en materialen een schilderkunstwerk gemaakt. Muziekfragmenten vormen hierbij een belangrijk communicatiemiddel. Er wordt van te voren door elke deelnemer een voorwerp meegebracht. Het voorwerp geldt voor ieder persoonlijk als communicatiemiddel. Vooraf en tussen de stappen door is er ruimte om het meegebrachte voorwerp kort toe te lichten (Waar staat het voorwerp voor? Wat betekent het voor je in het kader van communicatie?). Er wordt samen en individueel gewerkt. Elke deelnemer maakt zijn eigen doek, alle verschillende doeken vormen uiteindelijk één geheel.

Workshopleider:

Marlous Klekamp

Kosten:

€ 400,- (exclusief materiaalkosten en BTW)
Materiaalkosten: € 25,- per persoon

Aantal deelnemers:

Minimaal 8, maximaal 12

Tijdsduur:

Een dagdeel

Doelen:

 1. teambuilding
 2. veilig communiceren
 3. inspiratie en nieuw perspectief bieden
 4. plezier maken en de eigen mogelijkheden zien
Voorbeelden uit de praktijk

Workshop theater

Theater en lichaamsgerichte oefeningen ter bevordering van de veiligheid, bewustwording en teamgeest. Een teamtraining waarbij de deelnemers zelf ontdekken waar ze staan, wat hun eigen motivatie en drijfveer is. Het team krijgt hiervoor verschillende oefeningen welke worden na besproken.

Workshopleider:

Marlous Klekamp en theaterdocent (nader te bepalen)

Kosten:

In overleg (exclusief materiaalkosten en BTW)
Materiaalkosten: € 25,- per persoon

Aantal deelnemers:

Minimaal 10, maximaal 25

Tijdsduur:

een dagdeel of een hele dag (in overleg)

Ruimte:

Een lokaal of zaal waar men ruimte heeft om te bewegen

Doelen:

 1. teambuilding
 2. persoonlijke ontwikkeling
 3. ontwikkeling als team
 4. beter samenwerken
 5. bewustwording
 6. grenzen aangeven
 7. helder communiceren
 8. plezier maken en de eigen mogelijkheden zien